ให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินกู้ยืมจากรัฐบาลทักษิณ

อัยการเรียกร้องให้นายพานทองธีชินวัตรซึ่งเป็นบุตรชายคนเดียวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรและอีกสองคนในวันที่ 5 กันยายนที่จะได้ยินคำตัดสินว่าจะฟ้องร้องคดีฟอกเงินหรือไม่ คดีนี้เกิดขึ้นจากการที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินกู้ยืมจากรัฐบาลทักษิณซึ่งถูกรัฐประหารในปีพ. ศ. 2549 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) หลังจากการไต่สวนข้อร้องเรียน

จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Amlo) ในปีพ. ศ. 2560 ได้มีคำสั่งให้เรียกเก็บเงินจากนายพานทองตองกาญจนภา Honghern และสามี Wanchai Honghern เพื่อฟอกเงิน กาญจนาภิเษกเป็นอดีตเลขานุการส่วนตัวของคุณพานทองตองคุณหญิงโพธิ์มาน ณ ป้อมปราการ เจ้าหน้าที่ DSI เมื่อวันพุธพร้อมกับทั้งสามคนไปพบกับอัยการในสำนักงานอัยการสูงสุด (OAG) DSI ได้จัดทำเอกสารหลักฐานมากมาย