เครื่องมือสำคัญในแคมเปญการเลือกตั้ง

การบริโภคไม้และรถปิคอัพซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในแคมเปญการเลือกตั้งจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2562 แนวโน้มเหล่านี้คาดว่าจะสะท้อนให้เห็นถึงตัวเลข CPI ของไตรมาสแรก ดังนั้นอัตราเงินเฟ้อในไตรมาสแรกอาจเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 0.86 TPSO คาดการณ์ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคประจำปีประจำปี 2562 จะอยู่ที่ประมาณ 0.7 ถึง 1.7 เปอร์เซ็นต์

โดยอ้างถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นการบริโภคภายในประเทศราคาน้ำมันและค่าเงินบาทในฐานะผู้สนับสนุนหลัก สำนักงานสถิติแห่งชาติและการพัฒนาสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่าจีดีพีสำหรับปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 3.5 และ 4.5% ตามรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ “ การลงทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2562” พิมพ์ชนกกล่าว การลงทุนรวมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 5.1% ในปี 2562 เมื่อเทียบกับ 3.6% ในปี 2561 โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 4.7% และการลงทุนภาครัฐขยายตัวสูงถึง 6.2% ตามรายงานของ NESDB การบริโภคภายในประเทศคาดว่าจะอยู่ในระดับที่ดีในปี 2562