ผลกระทบที่เป็นอันตรายของการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม

การควบคุมป้อนกลับช่วยให้ระบบที่ซับซ้อนสามารถปรับประสิทธิภาพเพื่อให้ตอบสนองตามที่ต้องการได้ทั่วไปในชีววิทยาวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์และสาขาอื่น ๆ หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองหลายร้อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเชื่อว่าการเผาผลาญอาหารช้าลงทำให้ระบบของสัตว์มีเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดโปรตีนและยีนที่แตกต่างกันทั้งหมด

ที่มีปฏิกิริยาภายในเซลล์คุณจะได้รับองค์ประกอบทั้งหมดและการโต้ตอบระหว่างกัน หากคุณกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีบางอย่างผิดปกติมันอาจเป็นหายนะคุณต้องใช้เครือข่ายที่ซับซ้อนเหล่านี้เพราะมันจะเพิ่มความซ้ำซ้อนเพื่อป้องกันภัยพิบัติ แต่ถ้าคุณเติบโตช้าคุณอาจไม่ต้องการระบบที่ซับซ้อนเช่นนี้ คุณมีเวลามากขึ้นในการปรับตัวเข้ากับข้อผิดพลาดและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง