การใช้งานของรถในระหว่างการซ่อมแซม

ฟอร์ดยอมรับว่ารถยนต์ที่ใช้มีระบบคลัชและเกียร์ชำรุดสามารถซ่อมได้และชิ้นส่วนต่างๆสามารถเปลี่ยนได้ดังนั้นทั้งสองรุ่นจึงไม่ถือว่าเป็นของที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนั้นศาลจึงไม่มีอำนาจบังคับให้ บริษัท ซื้อรถยนต์คืนจากผู้ซื้อหรือจำรุ่นที่มีอยู่ในตลาด แต่ฟอร์ดได้รับคำสั่งให้ชดเชยผู้ซื้อรถยนต์ที่มีข้อบกพร่องเพื่อชดเชยการสูญเสียมูลค่าตลาด 20,000 บาท

สำหรับการซ่อมแซมแต่ละครั้งและ 1,000 บาทต่อวันสำหรับการสูญเสียการใช้งานของรถในระหว่างการซ่อมแซม โจทก์จำนวน 296 รายได้รับค่าชดเชยมูลค่า 15,000 บาทเป็นเงินจำนวน 27,000 บาทรวมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับ แต่วันฟ้อง คำสั่งศาลให้ฟอร์ดจ่ายเงินชดเชยภายในเจ็ดวัน